Kuidas saame Sind aidata?

Olukorra
analüüs

Oleme harjunud, et meditsiinis on adekvaatne diagnoos kvaliteetse ravi eelduseks. Kui haiguse põhjus(t)e tuvastamine on pealiskaudne, siis muutub edasine ravi loteriiks ning riskitakse patsiendi tervisega. Ka ettevõte on omamoodi terviklik organism, kus eksisteerivad omad põhjus-tagajärg seosed. (loe lähemalt)

Strateegia
täpsustamine

Millist toodet/teenust, kellele, kui palju ja kuidas me plaanime müüa, selleks et täita ettevõtte eesmärke? Müügistrateegia täpsustamine peaks olema osa ettevõtte eelarvestamise protsessist. (loe lähemalt)

Protsesside kaardistamine,
analüüs ja
optimeerimine

Inimloomusele on omane otsida lihtsamaid lahendusi ning otseteid? Kas sama põhimõte peab paika ka tööprotsessides? (loe lähemalt)

Süsteemide
täiustamine

Millist rolli täidavad mõõdikute süsteem ning motivatsioonisüsteem? See, mille alusel meie tööd hinnatakse (mõõdetakse) määrab ära meie prioriteedid, milleks ja kuidas me oma tööaega kasutame. (loe lähemalt)

Töövahendite
väljatöötamine

Miks peaks klient meid eelistama? Millised on meie ettevõtte unikaalsed konkurentsieelised? Millised on enamlevinud vastuväited meie klientidelt ja kuidas me neid käsitlemine? Milliste põhimõtete alusel toimub meie ettevõttes kliendikaebuste käsitlemine? Miilliste kriteeriumite alusel me oma kliente segmenteerime? Milliste põhimõtete alusel ehitatakse üles hinnastamise mudel? Milline on meie pakkumise ülesehitus? (loe lähemalt

Teadmiste ja oskuste arendamine
(koolitused ja treeningud)

Investeerimisotsuse peamiseks kriteeriumiks on investeeringu tasuvus. Mis määrab aga koolitusse tehtud investeeringu tasuvuse? Tasuv koolitus on rätsepatööna konkreetse ettevõtte jaoks ettevalmistatud koolitus, mis baseerub selgel lähteülesandel. (loe lähemalt)

Muudatuste
juurutamine

Miks võib esmapilgul lihtsa muudatuse sisseviimine oma argiellu tekitada ülemääraseid pingeid? Miks kiputakse loobuma esimeste raskuste ilmnemisel? Need on küsimused, mis puudutavad konkreetset inimest. Kui lihtne on muudatuste juurutamine aga kollektiivis, kus see puudutab kümneid või sadu inimesi korraga? (loe lähemalt)

Innovatiivsed
töövahendid

Kuidas tekitada huvi ja panna inimesi kaasa mõtlema teemadel, mille tähtsust nad enda jaoks pole teadvustanud? See on inimeste arendamisel üks aktuaalsemaid küsimusi ja põhjus, miks teadlased koostöös ettevõtjatega töötavad välja uusi õppemeetodeid ja õppevahendeid. Reaalsest elust inspireeritud veebipõhine müügitöö analüüsi ja planeerimise simulatsioon “HitRate“ on väljatöötatud Change Management OÜ idee alusel koostöös Tallinna Ülikooli ning EAS´iga. (loe lähemalt)Kuidas näeb välja meie koostöö?