Muudatuste juurutamine

Miks võib esmapilgul lihtsa muudatuse sisseviimine argiellu tekitada ülemääraseid pingeid? Miks kiputakse loobuma esimeste raskuste ilmnemisel? Need on küsimused, mis puudutavad üksikisikut. Kui lihtne on muudatuste juurutamine aga kollektiivis, kus see puudutab kümneid või sadu inimesi korraga?

Eksisteerib rida küsimusi, mida muudatuste ettevalmistamise protsessis tasub läbi mõelda. Miks me vajame konkreetset muudatust? Mida see muudatus töötajate igapäevastes tegevustes kaasa toob? Kas nad on selleks valmis? Kui kindlalt nad ennast tunnevad? Millisele toele nad võivad loota? Ka väikese muudatuse elluviimine võib olla ebamugav ning vajada hästi läbimõeldud tegevuskava ja järjekindlust tegevuskava rakendamisel. Olulist rolli muudatuste edukal juurutamisel mängib nende igapäevaseks rakendamiseks tarvilike teadmiste, oskuste, suhtumise ja motivatsiooni kujundamine.