Teadmiste ja oskuste arendamine
(koolitused ja treeningud)

Investeerimisotsuse peamiseks kriteeriumiks on investeeringu tasuvus. Mis määrab aga koolitusse tehtud investeeringu tasuvuse? Tasuv koolitus on rätsepatööna konkreetse ettevõtte jaoks ettevalmistatud koolitus, mis baseerub selgel lähteülesandel. 

Põhjaliku eeltöö käigus selgitatakse välja peamised põhjus-tagajärg seosed, mis mõjutavad soovitud eesmärkide saavutamist. Seejärel määratletakse, milliseid teadmisi ja oskusi on tarvis arendada ning millist suhtumist soovitakse kujundada. Koolituse peamine funktsioon on aidata inimesel teadvustada prioriteetseid tegevusi ja enda arenguvajadusi, mis otseselt mõjutavad soovitud tulemuste saavutamist. Treeningu eesmärgiks on praktilise oskuste viimistlemine reaalses tööolukorras rakendamiseks. Määrava tähtsusega on harjutuste vastavus reaalsetele töösituatsioonidele. Treeningu kasutegurit suurendavad eelnevalt väljatöötatud töövahendid (näit. konkurentsieeliste pank, vastuväidete pank jne). Need aitavad konkreetsetes kliendisituatsioonides paremini toime tulla. Koolitused on disainitud 4MAT õpimudeli alusel.

Järgnevalt on toodud nimekiri Change Management OÜ koolituste pädevusvaldkondadest:

Juhtimine

Spetsialistist inimeste juhiks
Müügijuhtimine
Veebipõhine müügijuhtimise simulatsioon “HitRate“
Teeninduse juhtimine
Juhtimistegevuste rakendamine
Keeruliste juhtimisolukordade lahendamine
Muudatuste juhtimine
Coaching
Projektijuhtimine
Projektimeeskonna juhtimine
Majanduslik argumenteerimine
Win-Win läbirääkimised
Juhi ja meeskonna koostöö
Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Tööstress ja sellega toimetulek​

Müük

Süsteemne B2B müük
Salongimüük
Telefonimüük
Praktilised müügiläbirääkimised
Müügitegevuste analüüs & planeerimine
Veebipõhine müügitöö analüüsi & planeerimine simulatsioon “HitRate“
Majanduslik argumenteerimine
Müügiosakonna sisene koostöö
Win-Win läbirääkimised
Töö võtmeklientidega
Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Tööstress ja sellega toimetulek​

Teenindus

Klienditeeninduse alused
Teenindus-standardite rakendamine
Telefonisuhtlus
Lisamüük teeninduses
Kliendikaebuste käsitlemine
Teenindus-meeskonna koostöö
Treeningud konkreetsete oskuste lihvimiseks
Tööstress ja sellega toimetulek​