Innovatiivsed töövahendid

Kuidas tekitada huvi ja panna inimesi kaasa mõtlema teemadel, mille tähtsust nad enda jaoks pole teadvustanud? See on inimeste arendamisel üks aktuaalsemaid küsimusi ja põhjus, miks teadlased koostöös ettevõtjatega töötavad välja uusi õppemeetodeid ja -vahendeid. Reaalsest elust inspireeritud veebipõhine müügitöö analüüsi ja planeerimise simulatsioon “HitRate“ on välja töötatud Change Management OÜ idee alusel koostöös Tallinna Ülikooli ning EAS´iga.

Simulatsiooni eesmärk:

 • Müügitulemuste ja müügitegevuste vaheliste seoste teadvustamine
 • Praktilise kogemuse saamine müügitöö analüüsist ja planeerimisest veebipõhise simulatsiooni “HitRate“ abil
 • Personaalse tegevusplaani koostamine oma müügitöö efektiivsuse suurendamiseks

Sihtrühm:

B2B müügiorganisatsioonide tegevdirektorid, müügidirektorid & müügikonsultandid, kelle eesmärgiks on olemasoleva ressurssiga suurendada müügitulemust.

Sisu & metoodika:

Teadmisi omandatakse meeskondade vahelises mitmevoorulises võistluses, kus võitjaks osutub meeskond, kes suudab oma müügitiimi juhtides saavutada suurima kasumi. Osalejate poolt vastuvõetud otsuste tulemused ilmnevad iga mänguvooru lõpus. Sellele järgneb otsuste detailne analüüs ning vajalike muudatuste sisseviimine järgmiseks perioodiks. Metoodika aitab luua seoseid enda igapäevase tööga. Omandatud praktiliste kogemuste alusel koostatakse personaalne tegevusplaan oma müügitöö efektiivsuse suurendamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teadvustab müügitöö põhjus-tagajärg seoseid
 • Oskab enda müügitööd analüüsida läbi erinevate aspektide (prioriteedid klientide, toodete & teenuste lõikes, müügitegevuste valik & hulk, müügiprotsessi etappide efektiivsus jm)
 • Oskab analüüsi alusel koostada personaalset tegevusplaani, selleks et olemasoleva ajaga saavutada maksimaalne müügitulemus

Koolitus on praktiline:

 • Esimesel päev baseerub müügitöö analüüsi- ja planeerimise rühmatöödel (casedel)
 • Teisel päeval viiakse läbi meeskondade vaheline 3-vooruline võistlus, kus kõikidel tiimidel on identne lähtepositsioon (müügimeeskond, eelmise aasta müügitulemus)
 • Tiimide eesmärgiks on reaalse võistluse käigus olemasoleva müügimeeskonnaga maksimeerida kumulatiivne müügikasum – mängitakse 3 perioodi (aastat)
 • Suurepärane sisend järgmise aasta eelarve koostamiseks, kuna osatakse detailideni analüüsida eelmiste aastate müügitulemuse kujunemise põhjusi (seoseid müügitegevustega)
 • Ühtlasi osatakse eelmiste aastate müügitöö analüüsile tuginedes koostada realistlik müügiplaan järgmiseks aastaks, seda nii iga müügikonsultandi kui ka ettevõtte lõikes
 

NB! Vajalik sülearvuti olemasolu!