Strateegia täpsustamine

Millist toodet/teenust, kellele, kui palju ja kuidas me plaanime müüa, selleks et täita ettevõtte eesmärke? Müügistrateegia täpsustamine peaks olema osa ettevõtte eelarvestamise protsessist.

Strateegia on ettevõtte jaoks sama tähtis nagu kompass orienteerujale. Orienteeruja ilma kompassita kaotab õige suuna ning seeläbi võimaluse konkureerida kõrgetele kohtadele. Müügistrateegia puudumine või alatähtsustamine toob kaasa ressursside sh aja ebaefektiivse kasutamise. Praktikas tähendab see ilma kindla suunata sihitut toimetamist. Väärtuslik tööaeg pannakse ettevõtte eesmärkide seisukohalt mitteprioriteetsetele klientidele, toodetele-teenustele ning tegevustele. Selline olukord on levinum kui me arvata oskame. Selle asemel, et uuele kolleegile anda selge arusaam, mida, kellele ja kuidas ta müüma peab, palutakse tal ennast iseseisvalt tööandja asjadega kurssi viia ning uusi kliente püüdma asuda. Tihti lõppeb see vastastikuse pettumusega. Töötaja on ebakindel, kuna tal puudub selgus, millist käitumist temalt oodatakse ja ettevõtte juhtkond ei näe soovitud resultaati. Tulemuseks on töötaja lahkumine parematele jahimaadele.