Töövahendite väljatöötamine

Miks peaks klient meid eelistama? Millised on meie ettevõtte unikaalsed konkurentsieelised? Millised on enamlevinud vastuväited meie klientidelt ja kuidas me neid käsitlemine? Milliste põhimõtete alusel toimub meie ettevõttes kliendikaebuste käsitlemine? Milliste kriteeriumite alusel me oma kliente segmenteerime? Milliste põhimõtete alusel ehitatakse üles hinnastamise mudel? Milline on meie pakkumise ülesehitus?

Need ja paljud teised küsimused ettevõtte töövahendite kohta puudutavad kogu ettevõtet. Järelikult tasub töövahendid ka ettevõtte tasandil luua. Tulemuseks on kõigile töötajatele ühtemoodi arusaadavad juhised, millest lähtuda ja sõnumid, kuidas neid erinevates olukordades kasutada. Ettevõtted, mis eeldavad töötajatelt kliendisuhtluses ainult “iseenese tarkusese“ rakendamist, panevad inimesed ebamugavasse olukorda ning tekitavad juurde asjatuid pingeid. Lisaks tekitavad improviseeritud ja koordineerimata sõnumid üksjagu segadust klientides.