Süsteemide täiustamine

Millist rolli täidavad mõõdikute süsteem ning motivatsioonisüsteem? See, mille alusel meie tööd hinnatakse (mõõdetakse) määrab ära meie prioriteedid, milleks ja kuidas me oma tööaega kasutame. 

Selleks, et meie inimesed töötaksid kokkulepitud protsesside kohaselt, peab seda toetama ka kehtiv motivatsioonisüsteem. Kui me soovime muutuvates keskkonnatingimustes oma konkurentsivõimet säilitada või kasvatada, siis peame olema valmis vajalikke muudatusi ellu viima. Järelikult ei saa ükski meie protsess olla „kivisse raiutud“, vaid pigem „elav“. Seetõttu on mõistlik rakendada mõõdikud, mis annavad regulaarset tagasisidet protsessi toimivuse kohta sh kõige tähtsamate tegevuste mahu ja efektiivsuse kohta.