Olemasoleva ressursiga paremad tulemused!

Milliseid väljakutseid me näeme?

Kasvavad müügieesmärgid seavad ettevõtete juhtkonnad põhimõttelise valiku ette - kas suurendada ressursse või leida võimalusi olemasolevate ressurssidega saavutada enamat?

Kuidas me väljakutseid lahendame?

CM tööriistakast ja kogemused aitavad tuvastada ebaefektiivsuse põhjuseid ning rakendada muudatusi, mis võimaldavad olemasolevate ressurssidega saavutada paremaid tulemusi.

Miks Change Management?

Terviklahendused, Sales Performance Consulting kontseptsiooni alusel, olukorra analüüsist ja vajalike muudatuste määratlemisest kuni muudatuste juurutamiseni.
-
Pan-Baltic projektide juhtimise ja läbiviimise võimekus sihtriigi keeles.

Kliendid räägivad

„Arvi Heinloo nõustas meid aasta jooksul erinevate tööprotsesside väljatöötamisel ning juurutamisel. Kasutasime Arvi poolt soovitatud Brown Paper meetodit, mis sobis igati meie vajadustega. Arvi viis end kurssi meie organisatsiooni toimimise ja vajadustega ning suutis olla hea eestvedaja kõigile tiimidele, kes oma tööprotsesse välja töötasid. Oleme sama meetodit kasutanud hiljem iseseisvalt teiste sarnaste tööprotsesside kirjeldamiseks ja soovitame seda ka teistele.“
Screenshot 2023-02-24 at 10.25.28
Juhan Anupõld
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Turismiuuringute ja arenduste valdkonnajuht
„Meie ettevõtte koostöö Change Management OÜ’ga on olnud aastatepikkune. Oleme koos läbi viinud erinevaid projekte, alates ettevõtte protsesside kirjeldamisest kuni kliendi rahulolu monitoorimiseni. Change Management’i lähenemine ja süsteemsus segatuna meie praktiliste kogemuste ning „talupojatarkusega“, on aidanud meie ettevõttel asju paremini korraldada ning efektiivsemaks muuta.“
Guido Tamm
Esvika Elekter AS
Tegevdirektor/Juhatuse esimees
"Arvi Heinloo on olnud pikaajaline partner müügi-, suhtlus- ja juhtimiskompetentside arendamisel. Meenub hetk peale meie ühist arendusprogrammi, kus programmis osalenu nii elevalt kirjeldas kui äge oli olnud programmi suhtlusalane praktiline ülesanne. Sellistel hetkedel saad aru kui hästi on koolitaja osanud programmi üles ehitada ja osalejatele läheneda ning mõistad, et on loodud väärtust programmis osaleja jaoks. Need hetked inspireerivad!"
Kadri Arraste
Volvo Estonia OÜ
Personalijuht
„Esimene asi, mis seostub firmaga Change Management, on professionaalsus. Konsultandid näevad müügiprotsessi kui tervikut ning arvestavad valdkonna spetsiifika ja müügimeeskonna liikmete taustaga. Pingevaba koostöö loob hea võimaluse jõuda ettevõtte tegelikest vajadustest tulenevate koolituslahendusteni.“
Aare Järvelaid
Mediq Eesti OÜ
Tegevjuht
„Juba mitmeid aastaid kogu Baltikumis kestev koostöö Change Management OÜ-ga, pälvib siiani ainult kiidusõnu. CM puhul hindame meie ettevõtte vajaduste mõistmist ning neil põhinevaid koolitusi. CM koolitused ei ole lihtsalt paaripäevased arutelud, vaid kestev protsess, mis muutub ja areneb koos ettevõttega."
Argo Rebane
Hansarent OÜ
Juhatuse liige
„Büroomaailm on olnud CM´i koolituste tellija mitmeid aastaid. Tekib küsimus – millest selline püsiv suhe? Esiteks: CM Arvi isikus oskab kuulata äriklienti. Teiseks: CM oskab leida just õigeid äripunkte, mis vajavad arendamist. Kolmandaks: CM läheneb igale koolitusest osavõtjale individuaalselt. Neljandaks: koolitusest osavõtjad on andnud koolitajale positiivse hinnangu."
Jüri Ross
AS Infotark/Büroomaailm
Tegevdirektor
„Change Management OÜ on vastutustundlik, professionaalne ja avatud mõttemaailmaga ettevõte, kellega on lihtne ja meeldiv koostööd teha.“
Oleg Fomin
Toyota Baltic AS
Koolitusjuht
„Swecon AS on väga tänulik suurepärase töö eest meie järelteeninduse müügiprotsessi optimeerimisel ja muudatuste esmasel juurutamisel. Soovitan seda ka teistele ettevõtetele.“
Tarmo Talismaa
Swecon AS
Järelteeninduse müügijuht
„Mõistega “Sales Funnel“ tutvusin esimest korda 15 aastat tagasi, kuid alles hiljuti toimunud “HitRate“ koolitus pani teooria faktidesse ja numbritesse, millega saab reaalselt tööd teha.“
Taavi Lepik
LEXUS TALLINN
Tegevdirektor

Kliendid